ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดงเสียว
แบบอาคารสร้างเองหลังใหม่ + ความก้าวหน้าการก่อสร้าง
ขอบคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
รับหนังสือใหม่+ มุมหนังสือ เข้าห้องสมุด
  << ขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทย
   
   
โรงเรียนบ้านดงเสียว ได้รับการบริจาคหนังสือ จากธนาคารแห่งประเทศไทย
<< แบบอาคารห้องสมุดหลังใหม่ กำลังจะดำเนินก่อสร้าง  ??????????????????????????
<< ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบมุมหนังสือ ให้กับโรงเรียนบ้านดงเสียว

คลิกชมห้องสมุด 3 ดี
<< กลับหน้าหลัก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มอบมุมหนังสือ
ให้กับ
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดงเสียว
โดย
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 
ห้องประวัติธนาคาร
 
ห้องสมุดของธนาคาร
<< กลับหน้าหลัก
ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง

           หน้าถัดไป >>   
<<
กลับหน้าหลัก
โรงเรียนบ้านดงเสียว
ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  47170 
E-mail : bandongsiaw_school@yahoo.co.th : หมายเลขโทรศัพท์ 042-704992, 042-720301, Fax. 042-704992 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
นายอาธร คนเสงี่ยม :: ผู้ดูแลระบบ :: โทร.081-0543723  arton_k2007@yahoo.co.th