OPERATING ACTIVITIES


ขอขอบคุณบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาประเมินการสร้างโรงอาหาร ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านดงเสียว

ภาพกิจกรรม >>

โรงเรียนประชารัฐ

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2 โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนบ้านดงเสียว เป็นโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ระยะที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

ดูประกาศ >>

ต้อนรับสู่เว็บไซต์
โรงเรียนบ้านดงเสียวอีกครั้ง

โรงเรียนบ้านดงเสียว ขอรับการบริจาคโต๊ะและเก้าอี้นั่งเรียน เนื่องจากโต๊ะและเก้าอี้นั่งเรียนของนักเรียน มีสภาพชำรุดอย่างหนัก และผ่านการใช้งานมาหลายปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐค่อนข้างน้อย อีกทั้งงบประมาณการซ่อมแซมไม่เพียงพอ/
บางตัวไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้อีก โรงเรียนบ้านดงเสียวจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
ขอรับการบริจาคโต๊ะและเก้าอี้นั่งเรียนของนักเรียน ที่ในขณะนี้ขาดแคลนอย่างหนัก จากผู้ใจบุญที่เล็งเห็นความสำคัญต่ออนาคตของชาติ สามารถติดต่อได้ที่ นายอาธร คนเสงี่ยม หมายเลขโทรศัพท์ 0933239817 E-mail : bandongsiaw@gmail.com 

ภาพกิจกรรม >>


ขอขอบคุณบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาประเมินการสร้างโรงอาหาร ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านดงเสียว

ภาพกิจกรรม >>

 

ขอแสดงความยินดีกับโครงงานคุณธรรม

ขอแสดงความยินดีกับโครงงานคุณธรรมธรรมฯ ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าทำการแข่งขันที่จังหวัดอุดรธานี

ภาพกิจกรรม >>

 

28 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนบ้านดงเสียว

ติดต่อสมทบทุนได้ที่ นายบุญทัน ไมอักรี ผอ.โรงเรียนบ้านดงเสียว หมายเลขโทรศัพท์ 0872369054

ภาพกิจกรรม >>

 


อีกท่าน ครับ

นางสาวรัชนิกา ไฝทาคำ ครูผู้ช่วย http://www.bandongsiaw.skn3.net/peple1.html

ภาพกิจกรรม >>

ยินดีต้อนรับครูคนใหม่อีกสองท่าน ครับ....

1. เขาวรินทร์ บงบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์

2. นายจีรวัฒน์  แก้วฝ่าย  ครูผู้ช่วย

http://www.bandongsiaw.skn3.net/peple1.html

ภาพกิจกรรม >>

 

ยินดีต้อนรับครูใหม่

นางสาวนันทิกานต์ น้อยชื่น
นางสาวแคททรียา แก้วฝ่าย

 

ภาพกิจกรรม >>


สัปดาห์ห้องสมุด

ณ ห้องสมุดจันทวังโส
โรงเรียนบ้านดงเสียว
และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษา ICT โรงเรียนบ้านดงเสียว

 

ภาพกิจกรรม >>

 

เกษียณอายุราชการ

ครูพรสวรรค์ สายทอง
ครูสมพอ บงบุตร
6 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนบ้านดงเสียว

ภาพกิจกรรม >>

พสน.สพป.สน.3


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา จัดอบรมโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม >>

 


ค่ายกิจกรรมสภานักเรียน

ณ โรงเรียนเทคโนโลยีวานรนิวาส

 

ภาพกิจกรรม >>

 

เครือข่ายสถานศึกษาสีขาว

ร.ร.บ้านดงเสียว
ร.ร.ชุมชนบ้านโพนงาม
ร.ร.บ้านเสาวัด
ร.ร.บ้านดงมะกลุ้ม
ร.ร.บ้านท่าแร่ดงปลาปาก

 

ภาพกิจกรรม >>

 

กิจกรรมวันแม่

Ban Dong Siaw School.

ภาพกิจกรรม >>

 


MOU

- สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

      - โรงเรียนปลอดบุหรี่
ศูนย์เครอข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี
1. โรงเรียนบ้านเสาวัด
2. โรงเรียนบ้านท่าแร่-ดงปลาปาก
3. โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม
4. โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม
MOU กับ โรงเรียนบ้านดงเสียว  28 พ.ค. 61

 

ภาพกิจกรรม >>

ขอขอบคุณ
มูลนิธิธนาคารกสิกรไทย

ขอขอบคุณ มูลนิธิธนาคารกสิกรไทย ที่มอบเครื่องกรองน้ำและถังน้ำดื่มสะอาด เครื่องทำความเย็น ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงเสียว

ภาพกิจกรรม >>

รับการนิเทศ
จาก สพป.สน. 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

 

ภาพกิจกรรม >>

 


การประชุม Video Conference

โรงเรียนบ้านดงเสียว เป็นศูนย์จัดการประชุม Video Conference ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี ของผู้บริหารสถานศึกษา กับ สพป. สกลนคร เขต 3
สนับสนุนโดยศูนย์เรียนรู้เพื่อการศึกษา ICT โรงเรียนบ้านดงเสียว

ภาพกิจกรรม >>

 

กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนบ้านดงเสียว จัดกิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย

ภาพกิจกรรม >>

 

กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือสามัญ

โรงเรียนบ้านดงเสียวนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลและแรมคืน ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองผือ ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย

ภาพกิจกรรม >>

 


กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง

โรงเรียนบ้านดงเสียวจัดกิจกรรมเดินทางไกลให้กับลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรม >>

 

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนบ้านดงเสียวเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด โดย สพป. สกลนคร เขต 3

ภาพกิจกรรม >>

 

กิจกรรมงานวันเด็ก
ปี 2561

โรงเรียนบ้านดงเสียว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

ภาพกิจกรรม >>

 


PERFORMANCE OF SCHOOLS


ICT Learning Center

ศูนเรียนรู้เพื่อนการศึกษา ICT โรงเรียนบ้านดงเสียว

Performance of schools

Bandongsiaw School

โล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทสถานศึกษา ระดับดีเด่น ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 27 เม.ย. 2560

Performance of schools

Bandongsiaw School

Performance of schools

Bandongsiaw School

โล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทครูผู้รับผิดชอบ ระดับดีเด่น
ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
27 เม.ย. 2560

Performance of schools

Bandongsiaw School

กระทรวงศึกษาธิการ

มอบโล่เชิดชูเกียรติแค่ โรงเรียนบ้านดงเสียว ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556

ห้องสมุด "จันทวังโส"

Bandongsiaw School [ภาพกิจกรรม] [ภาพการก่อสร้าง]

Dongsiaw Cleaner

ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ [ภาพกิจกรรม]

ผ่านการประเมินภายนอก รอบ 3

[ภาพกิจกรรม]

ห้องสมุด 3D

กิจกรรมห้องสมุด โรงเรียนบ้านดงเสียว [ภาพกิจกรรม] [ภาพการก่อสร้าง]

รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 19 ของประเทศ

การแข่งขันประกวด"นักเรียนที่ปรึกษา" YC. ณ เมืองทองธานี กทม.[ภาพกิจกรรม]

รองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันฟุตซอลหญิง ระดับประถมศึกษา ปี 2558

หน่วยงานลูกเสือดีเด่น ปี ๒๕๕๗

Bandongsiaw School

5 ผลงานระดับภาค

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

คัดเลือกนักเรียนพระราชทาน

Bandongsiaw School

สถานศึกษาพอเพียง

Bandongsiaw School


Contact Us


July 27, 2019 : Update   สถิติเข้าชม : www.inkjetdeals.info