OPERATING ACTIVITIES


ขอขอบคุณบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ประเมินให้โรงเรียนบ้านดงเสียว ได้สร้างโรงอาหาร ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านดงเสียว

ดูประกาศ >>


หุ่นยนต์แบบผสม ม.ต้น

The junior high school robotics competition team is ready to compete in mixed robotics. At Sisaket Province, 14 Dec 2019

 

ภาพกิจกรรม >>

 

หุ่นยนต์ระดับสูง ม.ต้น

The junior high school robotics competition team is ready to compete in high-level robots. At Sisaket Province, 12 Dec 2019

 

ภาพกิจกรรม >>

 

ยินดีกับกลุ่มนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
โรงเรียนบ้านดงเสียวอีกครั้ง

คุณได้ไปต่อ

โรงเรียนบ้านดงเสียว

E-mail : bandongsiaw@gmail.com 

ผลงานทั้งหมด

 


BANDONGSIAW SCHOOL

โรงเรียนบ้านดงเสียว

 

ภาพกิจกรรม >>


BANDONGSIAW SCHOOL

โรงเรียนบ้านดงเสียว

 

ภาพกิจกรรม >>

 

BANDONGSIAW SCHOOL

โรงเรียนบ้านดงเสียว

ภาพกิจกรรม >>

กีฬาระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี

ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดงเสียว

 

ภาพกิจกรรม >>

>>


หุ่นยนต์แบบผสม ม.ต้น

The junior high school robotics competition team is ready to compete in mixed robotics. At Sisaket Province, 14 Dec 2019

 

 

หุ่นยนต์ระดับสูง ม.ต้น

The junior high school robotics competition team is ready to compete in high-level robots. At Sisaket Province, 12 Dec 2019

 

ภาพกิจกรรม >>

 

ขอแสดงความยินดี

กับทีมนักคิด การแข่งขันกาสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สกลนคร เขต 3 และเข้าทำการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรม >>

 


BANDONGSIAW SCHOOL

โรงเรียนบ้านดงเสียว

ภาพกิจกรรม >>

BANDONGSIAW SCHOOL

โรงเรียนบ้านดงเสียว

ภาพกิจกรรม >>

พยายามต่อไป

โรงเรียนบ้านดงเสียว เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การภาพยนตร์สั้น ทีม 5 คน ม.1-3, การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor, การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ภาพกิจกรรม >>

 


เกษียณอายุราชการ

โรงเรียนบ้านดงเสียว จัดงานเกษียณอายุราชการ ครูสาวิตรี เดชขันธ์ และครูรุจิรา ดีระดา ณ ลานกีฬาสนามกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนบ้านดงเสียว

ภาพกิจกรรม >>

 

พยายามต่อไป

โรงเรียนบ้านดงเสียว เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การภาพยนตร์สั้น ทีม 5 คน ม.1-3, การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor, การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ภาพกิจกรรม >>

 

เลี้ยงส่งครูฉัตรชัย เข็มอุทา

โรงเรียนบ้านดงเสียว จัดงานเลี้ยงส่งครูฉัตรชัย เข็มอุทา บรรจุเป็นข้าราชครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ภาพกิจกรรม >>


"ลาน ๙ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด "Lan ๙ Against Drugs Abuse, Together We Can''

โรงเรียนบ้านดงเสียว

ภาพกิจกรรม >>

 

BANDONGSIAW SCHOOL

โรงเรียนบ้านดงเสียว

ภาพกิจกรรม >>

 

กิจกรรมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2562

โรงเรียนบ้านดงเสียว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

ภาพกิจกรรม >>

 


PERFORMANCE OF SCHOOLS


ICT Learning Center

ศูนเรียนรู้เพื่อนการศึกษา ICT โรงเรียนบ้านดงเสียว

โล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทสถานศึกษา ระดับดีเด่น ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 27 เม.ย. 2560

5 ผลงานระดับภาค ปีการศึกษา 2562

Bandongsiaw School

Performance of schools

Bandongsiaw School

โล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทครูผู้รับผิดชอบ ระดับดีเด่น
ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
27 เม.ย. 2560

Performance of schools

Bandongsiaw School

กระทรวงศึกษาธิการ

มอบโล่เชิดชูเกียรติแค่ โรงเรียนบ้านดงเสียว ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556

ห้องสมุด "จันทวังโส"

Bandongsiaw School [ภาพกิจกรรม] [ภาพการก่อสร้าง]

Dongsiaw Cleaner

ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ [ภาพกิจกรรม]

ผ่านการประเมินภายนอก รอบ 3

[ภาพกิจกรรม]

ห้องสมุด 3D

กิจกรรมห้องสมุด โรงเรียนบ้านดงเสียว [ภาพกิจกรรม] [ภาพการก่อสร้าง]

รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 19 ของประเทศ

การแข่งขันประกวด"นักเรียนที่ปรึกษา" YC. ณ เมืองทองธานี กทม.[ภาพกิจกรรม]

รองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันฟุตซอลหญิง ระดับประถมศึกษา ปี 2558

หน่วยงานลูกเสือดีเด่น ปี ๒๕๕๗

Bandongsiaw School

5 ผลงานระดับภาค

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

คัดเลือกนักเรียนพระราชทาน

Bandongsiaw School

สถานศึกษาพอเพียง

Bandongsiaw School

Bandongsiaw School
โรงเรียนบ้านดงเสียว
ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
47170
E-Mail
bandongsiaw@gmail.com :

Contact Us


February 26, 2020 : Update   สถิติเข้าชม : www.inkjetdeals.info